Health Excellent Systems ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพž
 • โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรคเรื้อรังตำบลดอนทอง จ.พิษณุโลก ปี 2 โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรคเรื้อรังตำบลดอนทอง จ.พิษณุโลก ปี 2
 • พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการโรคเรื้อรัง ต.ดอนทอง อ.เมือล จ.พิษณุโลก พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการโรคเรื้อรัง ต.ดอนทอง อ.เมือล จ.พิษณุโลก
 • พิธีลงนามพันธะสัญญาความร่วมมือการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรคเรื้อรัง ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พิธีลงนามพันธะสัญญาความร่วมมือการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรคเรื้อรัง ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

 • นางดวงใจ พรหมพยัคฆ์

  Expert:

 • นางสาวสุวรรณี สร้อยสงค์

  Expert:

 • นายกีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์

  Expert:
ผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุด

ผลการพัฒนานวัตกรรม “เซียมซีเสี่ยงทาย Goodbye ความดัน”

รายละเอียด >>


Chapter 14 The Value of complementary and alternative medicine for breast cancer survivorship

รายละเอียด >>


แนวทางการสอนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนไทย : การสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ

รายละเอียด >>


ดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อเรา สำหรับผู้ดูแล