ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦วัสดุสารสนเทศแนะนำ
Pediatric Nursing Procedures
Bowden, Vicky ..
Mosby's Comprehensive Review of Nu..
Nugent , Patri..
Ebersole & Hess' TOWARD HEALTHY AG..
Touhy,Theris A.
Adult Nursing Practice Using Evide..
Bullock,Ian.
Adult Health Nursing
Kockrow,Christ..
Basic Geriatric Nursing
Wold ,Gloria H..
Gerontologic Nursing
Meiner, Sue E.
Community/Public Health Nursing
Nies, Mary A.
Wong's Clinical Manual of Pediatri..
Wilson, David.
The Practice of Nursing Research
Grove Susan K.
Psychiatric-Mental Health Nursing
Videbeck Shell..
Nursing Pharmacology made Incredlb..
Principles and Practice of Psychia..
Stuart Gail W.
Psychiatric-Mental Health Nursing
Fortinash, Kat..
Nursing Older Adults
Reed, Jan.
Nursing, Caring and Complexity Sci..
Davidson, Alic..
Community Mental Health
Ritter Lois A.
Manual of Psychiatric Nursing Skil..
Pated Sudha C.
ดูแลไตไม่ให้เสื่อม
วิมลพรรณ วรรณ..
โรคภูมิแพ้ในเด็กสาเหตุและการป้องกั..
สุวัฒน์ เบญจพ..
โรคของดวงตา
พวงทอง ไกรพิบ..
แผลเบาหวาน
จุมพล วิลาศรั..
การพยาบาล และ เวชปฏิบัติทางนรีเวช..
สมบูรณ์ บุญย..
โรคหลอดเลือดดำ
จุมพล วิลาสรั..
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง การป้องกัน..
พัสมณฑ์ คุ้มท..

วัสดุฯแนะนำ

E-Books
ตำราทางการพยาบาล
คู่มือการฝากครรภ์และการคลอด
Guidelines for the Treatment of Malaria

Clinical guidelines Diagnosis and Treatment Manual
Immunology and Evolution of Infectious Disease
Principles of Epidemiology in Public Health Practice
The Significance of the Kidney in Diabetes
Complementary and Alternative Medicine Treatments in Psychiatry
Oral Diabetes Medications for Adults with Type 2 Diabetes: An Update
Head Injury: Triage, assessment, investigation and early management of head injury in infants, children and adults
Ultrasound Blocks for the Anterior Abdominal Wall: Adult and Pediatric Surgery

หนังสือใหม่ปี 2556
พยาบาล/วิทยาศาสตร์สุขภาพ
►แผลเบาหวาน/จุมพล วิลาสรัศมี
►โรคของดวงตา/พวงทอง ไกรพิบูลย์
►กลั่นปัสสวาะไม่อยู่: ปัญหาที่ไม่ควรละเลย/วชิร กชการ
►From Basics to Bedsides/สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
►ดูแลไตไม่ให้เสื่อม/วิมลพรรณ วรรณพฤกษ์
►เลือดออกในสมอง
►โรคหลอดเลือดดำ/จุมพล วิลาสรัศมี
►โรคภูมิแพ้ในเด็ก: สาเหตุและการป้องกัน/สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ประชาสัมพันธ์
ศึกษาการใช้ฐานข้อมูล
แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลทักษะทางการพยาบาล Mosby's Nursing Skill
แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS-Thai Library Integrated System
ฐานข้อมูลทางการพยาบาล CINAHL Plus with Full Text (สามารถสืบค้นได้ทุกที่บนหน้าเว็บของห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM)
คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ CINAHL Plus with Full Text Copyright 2018. All Rights Reserved.