ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ห้องสมุดสาขาหลัก
         main-book หนังสือทั่วไป (ขอยืมได้)
         main-fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         main-multimedia ห้องสื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-res วิจัย (ขอยืมได้)
         main-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         repair ห้องซ่อม (ขอยืมได้)
2ห้องสมุดเรียนรู้ตามอัธยาศัย
กลับ
แผนที่ ห้องสมุดสาขาหลัก
แผนที่ ห้องสมุดเรียนรู้ตามอัธยาศัย

 Copyright 2019. All Rights Reserved.